Det gis 3 Månderes garanti på bruktdeler generelt.

 

Garanti omfatter ikke pakninger, slanger, clutch, vannpumpe og andre lignende slitedeler. Heller ikke skade på motor/gir forårsaket av at noen av disse delene har blitt defekt.

Det må ikke åpnes eller demonteres noe på solgte deler, da bortfaller enhver form for bytterett.

Elektroniske deler byttes ikke. Det vil si el-modul (ECU), relé, brytere, m.m.

Vareverdi refunderes. Vårt ansvar er begrenset, uansett årsak, til varens salgsverdi.

Utgifter ved inn / ut montering dekkes ikke av oss. Selger må kontaktes før garantiarbeid igangsettes.

Fraktomkostninger dekkes ikke ved reklamasjon.

-Reklamasjon 

Reklamasjoner på skade påført under transport må rettes til transportør.

All reklamasjon må foregå skriftlig, og kvittering / faktura må vedlegges varen.

Før reklamasjon godkjennes skal produktet fremvises for kontroll hos oss. Fraktkostnader erstattes ikke med mindre det dreier seg om feilekspedering fra vår side.

Fremmedarbeid dekkes ikke ved reklamasjon, ei heller følgeskader fra våre produkter.
Kjøper forplikter seg til å kontrollere at varene virkelig passer før montering og bruk.

-Retur av varer

Alle returer SKAL avtales via e-post: info@wreckbike.no eller via kontaktskjema på www.wreckbike.no.

Fraktkostnader erstattes ikke med mindre det dreier seg om feilekspedering fra vår side.

Spesialbestilte deler tas ikke i retur.

Returnerte deler må være rene og ligge i original emballasje. Kopi av faktura må medfølge.

Elektroniske komponenter tas ikke i retur. Vare(ne) som skal returneres skal emballeres godt for å unngå transportskade. Returvarer skal IKKE sendes i oppkrav. Pakker sendt i oppkrav hentes ikke ut.

 All retur må være oss i hende innen 3 Måneder fra kvitterings- og fakturadato.